Jak założyć przedszkole

Organizowanie i zakładanie przedszkoli publicznych znajduje się w zakresie zadań gmin. Zakładanie przedszkola niepublicznego, bo taka jego forma dostępne jest przedsiębiorcom to zadanie, które dla osób niedoświadczonych może wydawać się niełatwe, tym bardziej, że wymaga przygotowania i złożenia w odpowiednich urzędach dość dużej ilości dokumentacji, a także spełnienia ściśle określonych warunków.

Jak założyć przedszkole – pierwsze kroki

Jak założyć przedszkoleKwestie związane z zakładaniem przedszkoli niepublicznych, regulowane są przez Ustawę o Systemie Oświaty. Podstawowymi obowiązkami osoby decydującej się na założenie i prowadzenie niepublicznego przedszkola będą:

  • zapewnienie uczęszczającym do niego dzieciom bezpieczeństwa i odpowiednich, regulowanych przez przepisy warunków sanitarnych,
  • zatrudnienie w pełni przygotowanego i wykwalifikowanego personelu realizującego określoną przez przepisy ustawy podstawę programową,
  • a także zapewnienie wszelkich niezbędnych do realizacji powyższych celów urządzeń i pomocy dydaktycznych.

Te ogólne założenia, w ustawie precyzowane są w postaci szczegółowych zaleceń dotyczących obowiązków spoczywających na podmiotach organizujących i prowadzących przedszkola. Pierwszym, najważniejszym i absolutnie niezbędnym wymogiem jest dysponowanie odpowiednim lokalem. Musi ona zapewniać odpowiednie warunki, bezpieczeństwo i spełniać wymogi sanitarne. Kolejną kwestią jest opracowanie i zgromadzenie całej, niezbędnej dokumentacji i przedłożenie jej odpowiednim organom.

Są to między innymi:

  • dokumentacja dotycząca kwestii sanitarnych, na podstawie której inspekcja może wydać pozwolenie na użytkowanie lokalu,
  • statut otwieranego przedszkola, niezbędny do uzyskania zgody Kuratorium Oświaty,
    zaświadczenia i zgody z odpowiedniego Urzędu Gminy, na terenie której otwierane jest niepubliczne przedszkole,
  • oraz dokumentacja przeciwpożarowa i wszelkiego rodzaju pozwolenia od Państwowej Straży Pożarnej.

Podmiot otwierający przedszkole niepubliczne powinien również przedłożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy dokumentację zatrudnionej kadry, wraz z opisem kwalifikacji, wymaganych w edukacji przedszkolnej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here