Jak napisać skargę?

Pisma oficjalne często wymagają od nas podania nadawcy, odbiorcy, często z całymi adresami, daty dokumentu, tytułu i podpisu. Tytuły pism są różne: zaświadczenie, wniosek, upoważnienie, skarga, itp. Zajmijmy się tym jak napisać skargę.

Jak napisać skargę?

Jak napisać skargę?Tak jak przy wszystkich pismach, w przypadku tego w lewym górnym rogu wpisujemy nadawcę, w prawym miejscowość i datę dokumentu, nieco niżej pod datą, powinien się znaleźć odbiorca. Tytuł, czyli „Skarga” wpisujemy pod odbiorcą na środku linijki tytułowej. Na początku naszego pisma wnosimy skargę z podaniem dokładnej nazwy i siedziby instytucji bądź konkretnej osoby. Trzeba bowiem określić podmiot odpowiedzialny za szkodę. Należy podać powód skargi, to oczywiste. Ważnym elementem jest też podanie zasadności skargi, czyli opis okoliczności zajścia szkody i dlaczego uznajemy, że dana jednostka jest jej winna, a więc cała procedura argumentacji. Skarga musi być przekonująca. Warto też ująć informację o formach kontaktu, mobilizującego jednostkę do naprawienia szkód, który był zastosowany. Dobrze podać daty reklamacji, jeśli taka miała miejsce. Gdy mamy do czynienia ze złamaniem prawa, bardzo ważne jest także podanie artykułu ustawy, który został naruszony bądź przepisów szczególnych (regulaminów, harmonogramów), na które się powołujemy. Na końcu skargi, prosimy o rozpatrzenie, piszemy formułę zamykającą („Z wyrazami szacunku” itp.) oraz wstawiamy własnoręczny podpis.

Nie ma wytycznych co do długości skargi. Czasem opis okoliczności zajścia niepomyślnych w skutkach zdarzeń może być obszerny i jest to w skardze dopuszczalne.

Jest to pismo formalne, więc warto żeby stosować składnię oficjalną, nie obraźliwą, czy wyładowującą emocje

Skarga może być wysłana zarówno listowanie, jak i zeskanowana i wysłana mailem za potwierdzeniem odczytu. Pamiętajmy więc, że skuteczna skarga powinna być pismem formalnym, zawierającym wszystkie wytyczne takich pism, w tym najważniejsze są dane poszkodowanego, winnego i przede wszystkim odpowiednia argumentacja wynikłej szkody.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here