Strona postępowania administracyjnego

Według Kodeksu Cywilnego strona postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie a także każdy kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Stronami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, a gdy mamy do czynienia z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Zdolność prawną czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków nabywa się z chwilą urodzenia, natomiast zdolność do czynności prawnych czyli zdolność do zawierania umów osiągamy z chwilą pełnoletności. W polskim prawie granicę te wyznacza wiek 18 lat, wyjątek stanowią kobiety w wieku 16 lat, które wyjdą za mąż. Już wtedy nabywają zdolność do czynności prawnych.

Zdolności do czynności prawnych nie mają osoby, które są ubezwłasnowolnione całkowicie, osoby ubezwłasnowolnione częściowo oraz osoby, które ukończyły lat trzynaście mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych potrzebują do swoich działań przedstawiciela ustawowego. Organizacja społeczna może wystąpić z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie innej osoby oraz żądać dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu jeżeli przemawia za tym interes społeczny oraz jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji.

Obydwa te czynniki muszą zostać spełnione. Specjalną instytucję stanowi zażalenie, które przysługuje na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub odmowie dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu. Wtedy organizacja może wystąpić z zażaleniem i odmienić bieg prawny wydarzeń na swoją korzyść. Są to dość zrozumiałe pojęcia jednak dla ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z językiem prawniczym te pojęcia nie są oczywiste. Tak samo jak przepisy kodeksów oraz ustaw. Żeby je zrozumieć należy najpierw pojąć różnice między językiem prawnym oraz językiem prawniczym, ponieważ są to różne terminy, mimo, że brzmią podobnie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here